Snäckans Montessoriförskola är ett föräldrakooperativ där en styrelse bestående av föräldrar sköter driftsfrågor och personalen ansvarar för det pedagogiska arbetet. På Snäckan är det ca. 30 barn I åldrarna 1-5 år fördelade på två avdelningar. En avdelning för barn mellan 1-3 år och en avdelning för barn mellan 3-5 år. Snäckan är en montessoriinspirerad förskola. ”Hjälp mig att hjälpa mig själv” är en viktig tanke inom Montessoripedagogiken. Vill du läsa mer om Montessori rekommenderar vi att du går in på Svenska Montessoriförbundets hemsida http://montessoriforbundet.se.

Vi på Snäckans Montessoriförskola arbetar utifrån förskolans läroplan, och vi ser till att läroplanens olika delar integreras i planering och genomförande. Vi arbetar för att verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet. Att ta till vara och stärka barnens intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter är en viktig del i vårat arbete. Utifrån barnens kunskaper, intressen och erfarenheter arbetar vi med olika teman, för att uppfylla deras behov av kunskap, kreativitet, samhörighet och arbetsglädje. Exempel på teman som vi arbetat med är vänskap, matematik, Örsundsbro 150, årstider mm.

Förskolan ligger mitt i Örsundsbro med närhet till skola, bibliotek, lekplatser, båthamn samt skogen dit vi ibland går på utflykt till. Vi har en fantastisk gård med lekställning, cykelbana, lekstuga och en stor sandlåda.