Cecilia – Förskolechef, Förskollärare & Montessoriassistent

Maria – Biträdande Förskolechef & Förskollärare

Jennie – Montessoripedagog

Annika – Barnskötare & Montessoriassistent

Susanne – Barnskötare & Montessoriassistent

Anette – Barnskötare samt ansvarig för lokalvård och kök