Integritetspolicy

Vilka vi är
Örsundsbro Montessoriförskolan Snäckan
Enköpingsvägen 14
749 60 Örsundsbro

Org. nr. 7164227147

Vår hemsideadress är: https://snackan.net

Föreningen är personuppgiftsansvarig.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem
Vi lagrar inte personuppgifter för något ändamål. Den tekniska lösningen innebär däremot att vi även samlar in och behandlar:
• IP-adress
• Cookies
• Uppgifter lämnade i eventuella kontaktformulär
Dessa uppgifter används enbart för att ge besökare en bra upplevelse samt underlätta kontakt med besökare som använt ett kontaktformulär.

Hantering och lagring av personuppgifter
Endast personer med administratörsbehörighet på vår webbplats har tillgång till personuppgifter. Uppgifterna lagras endast på servrar hos vårt webbhotell samt i lokal backup.

Hur länge vi behåller era uppgifter
Hur länge uppgifterna lagras beror på den tekniska lösningen.

Vilka rättigheter du har över dina data
Eftersom de uppgifter som sparas inte är direkt kopplade till något användarkonto kan de inte raderas och något registerutdrag kan heller inte ges.